PRE NÁŠ DOM

Archív

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Televízny kanál pre vaše kvalitné bývanie

Viete ako pripraviť bytový dom na zimu? Ako prebieha meranie a následné rozúčtovanie tepla a teplej vody vo vašom dome? Pokiaľ si kladiete rovnaké otázky, staňte sa odberateľom televízneho kanálu Pre náš dom TV a poskytneme vám odpovede.

Orientovať sa v záplave informácií je čím ďalej, tým zložitejšie. Veľakrát sa stáva, že napísaný postup nie je zrozumiteľný a je príliš zdĺhavý, nezaujme našu pozornosť, a tak je pre nás jednoduchšie konzumovať informácie pasívne než aktívne vyhľadať a čítať. Pomocou Youtube kanálu k vám dostaneme jednoduchšie viac informácií s témami, ktoré sú zložité na vysvetlenie. A tak sme sa rozhodli a v apríli spustili nový komunikačný spôsob a to televízny kanál Pre náš dom TV.

PND TV je určený všetkým, ktorí sa snažia zoznámiť so základmi správy a údržby bytového domu. Pomáha k jednoduchšiemu pochopeniu a vysvetleniu zábavne-náučnou formou. Výhodou je dostupnosť pre širokú verejnosť. Nie je tajomstvom, že v priebehu roka realizujeme celý rad vzdelávacích seminárov. Televízny kanál Pre náš dom TV ponúka stručný prehľad tém, ktoré bežne zmieňujete na našich seminároch, a tým sa tak môžu dostať aj k ľudom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu seminárov zúčastniť.

 

 

Aby dom dobre fungoval, je potrebné, aby základné množstvá informácií mal každý vlastník bytovej jednotky, teda nielen štatutárny orgán (predseda). A to nie je len povedomie o základných technických potrebách budov, ale tiež ekonomické a právne povedomie. Aby každý, kto v bytovom dome žije a má na ňom vlastnícky podiel, vedel, ako sa oň správne a zodpovedne starať a aby tiež vedel o čom hlasuje na zhromaždení a rozumel predkladaným informáciám.

Našim cieľom je profesionalizácia ľudí, ktorí sa dokážu riadne starať o svoj majetok a budú vedieť kontrolovať činnosti, ktoré budú viesť k skvalitňovaniu bývania. Veríme, že vzdelávaním v danej oblasti sa dá predísť množstvu škodám. Prevencia je zároveň aj finančne menej nákladnou než riešenie následkov zanedbaného stavu budovy.

Staňte sa stálymi odberateľmi nášho youtube kanálu a buďte s nami v obraze! Domy nie je nutné zbúrať, len je nevyhnutné sa o ne zodpovedne starať.

VIDEOKANÁL PRE NÁŠ DOM TV

 

Trápi vás nejaký problém vo vašom dome? Neviete si dať rady a boli by ste radi, ak by sme o tom natočili video? Nie je nič jednoduchšie ako nám poslať svoje námety na: info@prenasdom.sk