PRE NÁŠ DOM

Archív

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Editoriál

Vážení čitatelia, vážené čitateľky,

práve vám vo vašom elektronickom priestore pristálo prvé tohtoročné číslo nášho elektronického spravodajcu Pre náš dom. Toto číslo vychádza v neľahkej dobe. Je iba na každom z nás, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej. V tejto dobe ešte viac platí, že náš dom musí byť miestom nášho bezpečného bytia.

Ako ste sa mohli dočítať na našich webových stránkach www.prenasdom.sk a ako sme vás už na počiatku roku informovali pomocou e-mailu, aktivity združenia Pre náš dom pokračujú šiestym ročníkom a projekt Bezpečný domov otvára svoj už jedenásty ročník. Máme tradíciu, sme na ňu hrdí, ale tiež si uvedomujeme, že tradícia a dôvera vybudovaná za roky spolupráce nás zaväzuje. To je hlavný dôvod zmien, ktoré vás, teda i nás v tomto roku čakajú. Za všetky si dovoľujem zmieniť nasledujúce.

Otvárame priestor pre väčšie možnosti ovplyvňovať komunikované témy, priestor pre vzájomnú diskusiu, a to v podobe možnosti pridruženého členstva za zvýhodnených podmienok (viac informácií nájdete v článku Pridružené členstvo na skúšku).

V programe seminárov Bezpečný domov na záver zaraďujeme priestor pre spoločnú moderovanú diskusiu na témy, ktoré vás budú zaujímať, a to na základe námetov od vás. Náplň stretnutí a seminárov bude obsahovať väčší priestor pre diskusie a hlavne viac informácií v oblastiach života domu, najmä možností riešenia krízových situácií, medziľudských vzťahov, dlžníkov a neplatičov a ostatných záležitostí bežného života.

Zahájili sme komunikáciu smerom k projektantom a špecialistom v oblasti technických riešení budov s cieľom maximálne podporovať kvalitu už od počiatku realizácie technických opatrení, teda od nezávislého posúdenia problému ku špičkovému projektu.

Toľko aspoň stručne o novinkách a teraz vám prajem zaujímavé a verím, že aj inšpiratívne čítanie a verte, teším sa na stretnutie s vami na niektorej z pripravovaných akcií.

Ing. Petr Němec
Predseda občianskeho zduženia Pre náš dom