PRE NÁŠ DOM

Archív

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Kvalita - cesta k cieľu

Bývať v peknom dome s optimálnym nájomným a milými susedmi je dozaista ideálom väčšiny obyvateľov bytových domov. Toto je našim spoločným cieľom a jediná cesta k nemu je cez kvalitu.

Čo je potrobné urobiť?

1) Kvalitná projektová dokumentácia

Kvalitná projektová dokumentácia je alfou a omegou úspechu akéhokoľvek zámeru. Pri výbere sa zvyčajne prihliada na cenu. Čím je projekt prepracovanejší, cena samozrejme stúpa. Pri obnove bytového domu odporúčame vypracovať projekt nie v stupni na stavebné povolenie, ale v podrobnosti realizačného projektu. Tým bude dodávateľ usmernený- ako má vyhotoviť detaily, aké materiály má použiť,.. Cena bude vypracovaná na základe rozpočtu, ktorý bude veľmi blízky realite. Projektová dokumentácia by mala byť „ušitá na mieru“ potreby vlastníkov bytov.

2) Výber dodávateľa

Správny výber dodávateľa je ďalším krokom ku zdarnému koncu komplexnej obnovy. Aj v tomto prípade je pravidlom, že nízka cena nemôže byť jediné kritérium pre výber. V tomto prípade by sa mali zavážiť referencie dodávateľa, obhliadky realizovaných stavieb a na dokreslenie celého obrazu- návšteva sídla firmy. Samozrejmosťou je vlastníctvo certifikátu licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, školenia a certifikáty ISO. Pri výbere dodávateľa je nutná analýza ponúk.

3) Realizácia

Kvalitná realizácia sa nezaobíde bez kontroly kvality prác pri realizácii. Stavebný dozor by mal byť toho garantom- s frekvenciou inšpekcie minimálne 3x týždenne. S minimálne 2-oj stupňovou kontrolou každého procesu by mala byť zaručená konečná vysoká kvalita a tým minimalizácia budúcich reklamácií. Kvalitné prevedenie prác sa odzrkadlí na životnosti budovy. Nekvalita je vždy drahšia.

4) Údržba

Netreba však zabúdať ani na údržbu počas životnosti. Je ju vhodné naplánovať a vykonávať pravidelne.

Stavbyvedúci - strážca kvality prác na stavbe

Kľúčovou postavou pri zaistení kvalitne prevedených prác je stavbyvedúci. Má mať podrobné vedomosti o spôsobe a technologických postupoch prác, ktoré sa budú vykonávať. Pre začiatkom každej etapy procesu musí zadefinovať remeselníkom správny postup a trvať na jeho dodržaní. Po ukončení etapy musí  práce prevziať a skontrolovať. Vady a nedostatky musí dať prerobiť a ich odstránenie skontrolovať. Kontrola stavbyvedúceho by mala mať vplyv na zárobok.

Kontrola kvality

Keďže zo skúseností úroveň kvality práce remeselníkov závisí od dôslednosti kontroly vykonaných prác, naša spoločnosť zaviedla používanie formulára s názvom „Kontrolný plán- zateplenie a Kontrolný plán- dlažby a Kontrolný plán- zateplenie strechy“.

Záver

Z dlhodobého hľadiska je kvalitná práca vždy najkratšia a ekonomicky najoptimálnejšia cesta k cieľu. Prvotné náklady v tejto optike sú vždy vyššie. Odmenou nie je len dlhodobá životnosť diela, ale hlavne spokojný zákazník- obyvateľ bytového domu.

Autori: Róbert Keleši a Erika Potocká

MONTY Pro spol. s r.o.
Mierová 4, 821 05 Bratislava
www.zateplenie.sk, www.montypro.sk