PRE NÁŠ DOM

Archív

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Pridružené členstvo občianskeho združenia PND v roku 2018

Pre rok 2018 sme pripravili pre našich divákov, poslucháčov, či čitateľov ponuku pridruženého členstva v občianskom združení PND na skúšku. Čo to znamená?  

Zo strany PND

1. Poskytnutie bezplatného poradenstva (telefonické, e-mailom) súvisiaceho s

  •  medziľudskými vzťahmi v dome
  •  prípravou a organizáciou členských schôdzí vrátane nadväzujúcich činností smerom k registri spoločenstiev
  •  zabezpečením pohľadávok za vlastníkmi
  •  ekonomikou domu
  •  technickým poradenstvom
  • účasťou na diskusnom bloku po skončení seminára projektu Bezpečný domov 

2. Poskytnutie zvýhodnených cien na platené služby poskytované PND. Jedná sa najmä o

  •  odborné semináre Praktická správa domu
  •  konferenciu Ostrovy života 2018
  •  termovízne meranie
  •  tvorbu a prevádzku webových stránok

 Z vašej strany

1. Vyplnenie prihlášky
alebo
2. Zaškrtnutie políčka ÁNO v závere vyplňovania registračného formulára na seminár projektu Bezpečný domov.

Členstvo je na celý rok 2018 (od dátumu prihlásenia do 31. 12. 2018) pre nových členov s dobrovoľným členským príspevkom. 
Pre stávajúcich členov, a od roku 2019 pre nových členov, činí členský príspevok 40,- EUR ročne na základe vystavenej faktúry. (Členstvo v združení je dobrovoľné a je možné ho kedykoľvek zrušiť.)*

Za skúšku nič nedáte, tak nás skúste!