PRE NÁŠ DOM

Archív

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Komplexné riešenie na meranie, rozpočítanie vyhodnocovanie energií

Náklady na spotrebu tepla a vody v domácnostiach každoročne stúpajú. V priemernom byte predstavujú až 70% podiel na celkových nákladoch na byt. Preto je kvalitné meranie a monitorovanie spotreby tepla a vody významná téma, ktorej sa treba dôkladne venovať.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu profitovať z komplexného riešenia na meranie, rozpočítavanie a vyhodnocovanie spotreby tepla a vody, a tým podporiť perspektívny cieľ: efektívne a úsporné zaobchádzanie s energiami. Dnes sú už samozrejmosťou prístroje s komfortným odpočtom bez vstupu do bytov.

 

Rádiové vodomery na studenú a teplú vodu

K dispozícií sú viaceré vyhotovenia s rôznymi prietokmi a stavebnými dĺžkami pre flexibilné použitie.

Ako vodomery fungujú?

Prietok vody cez mechanickú časť meradla sa bez dotykov zaznamenáva a spotreba sa ukladá do pamäte v presne určených intervaloch. Získané údaje sa pri odpočte prenášajú vďaka rádiovej technológii priamo do prenosného mikropočítača servisného pracovníka, ktorý pri odpočtoch spotreby nevstupuje do bytov.

Základné znaky

• odpočet spotrieb sa vykonáva bez vstupu do bytov

• história spotreby v dvojtýždňových intervaloch počas celého roka

• kontrola smeru prietoku zabraňujúca ovplyvneniu prístroja

• odolnosť voči mechanickej a magnetickej manipulácii

• batéria zaisťuje chod vysielacieho modulu min. 11 rokov

Bytové antimagnetické vodomery je možné dodať aj bez vysielacieho modulu, ktorý sa dá kedykoľvek dodatočne doinštalovať počas prevádzky prístroja.

Rádiové pomerové rozdeľovače tepla

Prvé rádiové rozdeľovače tepla sme na Slovensku inštalovali už v roku 2005 a získali si veľkú obľubu svojím kvalitným prevedením, spoľahlivou prevádzkou a najmä nadhodnotou, ktorú poskytuje rádiová technológia v podobe komfortu pri odpočte  nameraných hodnôt. 

Vďaka tomu Techem získal prvenstvo v počte nainštalovaných a rozpočítavaných prístrojov na trhu. Za týmto úspechom stojí náš rádiový pomerový rozdeľovač tepla Techem, ktorých sme za 12  rokov nainštalovali už vyše 500.000 kusov.

Vývoj nových technológií si vyžiadal inováciu aj tohto úspešného prístroja. Preto by sme vám radi predstavili jeho nástupcu:

Základné znaky

• výkonnejší procesor

• rádiový čip najnovšej generácie

• účelný dizajn

• nový spôsob osadenia mechanickej plomby - bezpečnejší voči prípadnej manipulácii, resp. neoprávnenej demontáži

• dokonalé umiestnenie teplotných snímačov, a tým zvýšená citlivosť a presnosť merania

• kompatibilný s predošlými generáciami prístrojov Techem

• flexibilný softvér, ktorý „myslí do budúcnosti“

 

Rádiové prístroje Techem sú základom novej generácie diaľkového odpočtu - Techem Smart Systém, ktorý poskytuje zákazníkom komplexné inovatívne služby včítane online zberu údajov (internetový portál). Rádiové rozdeľovače tepla Techem sú jediné prístroje na trhu umožňujúce, v kombinácii s  jedinečným systémom úspory energie adapterm, ušetriť až 10 % nákladov na vykurovanie.

TECHEM spol. s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Pobočky:
Nové Zámky, Banská Bystrica, Košice
techem@techem.sk
www.techem.sk