PRE NÁŠ DOM

Archív

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Novela zákona

Máte pripomienky k zákonom a vyhláškam, ktoré sú v platnosti? Konečne prišiel projekt, ktorého hlavným cieľom je získať tieto informácie od laickej i profesionálnej verejnosti a posunúť tieto návrhy kompetentným orgánom, ktoré majú právomoc zmeniť ich. Preto neváhajte a pošlite svoj podnet či návrh a prispejte tak zlepšeniu legislatívy na Slovensku.

www.novelazakona.sk

 http://www.novelazakona.sk/wp-content/uploads/2017/05/pexels-photo-256307-1125x562.jpeg

Zákon nedokáže reagovať na všetky situácie v reálnom živote a ani jeho najlepšia formulácia nedokáže zachytiť úplne celú množinu konaní, kvôli ktorej je zákon zákonom. Uvedomujeme si, že niektoré ustanovenia zákonov, vyhlášok a všeobecne záväzných predpisov celkovo, nie sú formulované najpresnejšie. Všeobecne záväzné pravidlá totiž tvoria politici, právnici ich iba vykladajú. A vzhľadom aj na samotný tvar paragrafu a schopnosť piatich právnikov vykladať jedno a to isté ustanovenie siedmimi spôsobmi, by mal byť text týchto pravidiel písaný tak, aby bol jednoznačný jeho zámer, účel a úmysel. Za týmto účelom vznikla iniciatíva zašiť tie diery v záväzných normách, cez ktoré uniká ich účel a tiež novelizovať tie ustanovenia, ktorých aktuálne znenie nie je prax najšťastnejšie. Hlavným zámerom webu je dosiahnutie legislatívnych zmien v oblasti správy bytového domu, výkonu dobrovoľných dražieb a záložného práva celkovo, zmien v legislatívnej oblasti energetiky, obnovy bytových domov, revitalizácie, správneho konania a podobne. Radi prijmeme akýkoľvek podnet od laickej a profesionálnej verejnosti a ochotne sa budeme venovať každému individuálne. Veríme, že spoločným úsilím dosiahneme spracovať širokú novelu záväzných noriem, ktorá bude pre prax prínosom.

www.novelazakona.sk