PRE NÁŠ DOM

Archív

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Obnova bytového domu s prémiovými materiálmi Baumit

Všetci vieme, ako vyzerá bytový dom po zateplení. To, ako funguje po obnove, ako sa zlepšili jeho technické, energetické a úžitkové parametre, vedia najlepšie jeho obyvatelia. Zvykli sme si na štandard úspor energie a aj typický vzhľad obnovených bytoviek. O to viac poteší fakt, že existujú aj príklady, ktoré po každej stránke prekračujú štandardné riešenia a môžu byť povzbudením aj pre ostatných obyvateľov bytových domov. Hovorme teda o prémiovej kvalite obnovy bytového domu v Čadci.

Prečo prémiová kvalita?

Lebo použité materiály, kvalita vyhotovenia a detaily obalovej konštrukcie vysoko prevyšujú to, čo sa v súčasnosti považuje za akceptovaný štandard. Hlavnú zásluhu na tom má náročnosť architekta, ktorý zladil fakt, že v uvedenom dome býva, a tak bolo logické, že sa zhostil aj dozorujúcej činnosti. Pripomienkovaním projektu a komunikáciou so svojimi susedmi sa mu podarilo zadefinovať materiály, ktoré pri obnove bytových domov vidíme málokedy. Takisto prakticky neustálou spoluprácou so zhotoviteľom prispel k tomu, že počas realizácie bolo nutné pristúpiť iba ku minimu kompromisov.

Baumit open – paropriepustný systém

Na zateplenie obvodových stien bol použitý tepelnoizolačný systém Baumit open, ktorý sa uplatňuje najmä pri novostavbách rodinných domov. Aj po zateplení tehlového alebo pórobetónového muriva je zachovaná vysoká difúzna otvorenosť obvodovej konštrukcie. Laicky povedané - „stena dýcha“. V prípade rodinných domov je táto vlastnosť výhodou pri realizácii mokrých procesov v interiéri – omietok a poterov. A čo bytové domy? Štandardom je klasický polystyrén alebo minerálna vata, systém Baumit open sa v segmente obnovy bytových domov nepoužíva skoro vôbec, lebo oproti klasickému polystyrénu je drahší. Má nejaké výhody aj pre vlastníkov bytov? Určite áno: vysoká paropriepustnosť stien je výhodou pri nárazovom zvýšení vlhkosti v bytoch – napríklad v kuchyniach a kúpeľniach. Nie každý rešpektuje odporúčania pre vetranie a vykurovanie zateplených objektov. Niekto vôbec nepoužíva digestor, iný suší prádlo na radiátoroch, ďalší odstaví kúrenie v nepoužívanej izbe. To všetko sú rizikové momenty, kde Baumit open prináša istotu stopercentnej spoľahlivosti! Jeho fungovanie v oblasti paropriepustnosti možno porovnať s minerálnou vatou, ale nižšia cena a jednoduchšie spracovanie zarezonovali aj v prípade tohto bytového domu.

Zateplenie aj s požiarnymi zábranami

Izolačné dosky Baumit open sú perforované v celej svojej hrúbke a sú vyrobené z expandovaného polystyrénu. V zmysle požiadaviek normy STN 732901 je preto potrebné vyhotoviť aj požiarne zábrany z minerálnej vlny. Umiestnenie požiarnych zábran je logické, realizácia zvládnutá a kombinácia dvoch materiálov v podklade vôbec neovplyvnila vysokú kvalitu vyhotovenia povrchovej úpravy. Dosiahnutá rovinnosť povrchovej úpravy je v zmysle požiadaviek normy, ale vyhovuje aj náročnému oku pozorovateľa pri bočnom oslnení fasády. Pri tomto bytovom dome nebolo cieľom zvládnuť len požiarne zábrany, ale fasádu ako celok.

Požiarne zábrany sú umiestnené vodorovne nad oknami (v pohľade už zastierkované), pod atikou a v oblasti sokla. Zvislé kopírujú vo väzbe na polystyrén trasovanie bleskozvodov po fasáde, uzatvárajú po stranách štítovú steny bez okien a chránia únikové cesty. Takisto vnútorné steny loggií a loggiové čelá sú tvorené minerálnou vlnou.

Baumit NanoporTop – to pravé riešenie pre snehobielu farbu

Povrchové úpravy pri obnove bytových domov sú najčastejšie na silikónovej a silikátovej báze. Dôležitá je ich farebná stálosť, odolnosť voči znečisteniu, a najmä riasam. Posledné dve vlastnosti sú prioritné najmä u bielych a svetlých fasád. Ak jasnou voľbou architekta bolo siahnuť po nekompromisne bielej farbe, použitie minerálnej omietky Baumit NanoporTop bolo jedinou možnosťou. Receptúra omietky s aktívnou fotokatalýzou a rozklad znečistenia na povrchu fasády najlepšie napĺňa pojem „samočistaci materiál“. Áno, rizikové faktory pretrvávajú aj naďalej, ale omietka má potenciál aktívne chrániť fasádu oveľa dlhšie, bez väzby na dočasný účinok fungicídnych prísad. Bohaté referencie technológie nanopor photokat sú príťažlivé pre majiteľov nielen rodinných domov, ale aj bytoviek.

   

Bytové domy sú typickou ukážkou socialistickej architektúry – jednoduché tvaroslovie, škála bielych a sivých tónov. Architekt sa rozhodol zachovať typickú farebnosť, ale členitosť fasády zvýraznil rôznou hrúbkou zateplenia v priestore schodiska a aj v jeho pokračovaní smerom ku atike. Na jednoliatej (až monotónnej) fasáde bytových domov príde vhod každý architektonický prvok, ktorý na slnku vytvorí oživujúcu líniu tieňa.

Architektúru robí dobrý detail

Ako už bolo konštatované v úvode, zateplené bytové domy sa na seba podobajú ako vajce vajcu. A to je škoda – individuálnym prístupom sa dá navrhnúť a realizovať aj detail, ktorý je funkčný, spracovateľsky náročnejší, ale vo výsledku potom môžeme hovoriť aj o pridanej architektonickej hodnote. Pre názornosť uvádzame niektoré detaily fasády, ktoré sú jedinečné a podieľajú sa na tom, že bytový dom vyzerá ináč, ako ostatné.

   

Detail ukončenia schodiskového traktu pri atike: Pod atikovým plechom a tesne nad úrovňou nadpražia okien je navrhnutá zmenená hrúbka izolantu. Pre spracovateľa to znamená striedanie rôznych hrúbok izolantu a následné použitie rohových profilov. Takisto nanesenie povrchovej úpravy v sťaženej geometrii podkladu.

Vizuálny bonus pre oko: dva tiene navyše, ktoré prinášajú vítanú plasticitu podkladu.

Oplechovanie parapetu

   

Osadenie klampiarskeho hliníkového parapetu s farebným nástrekom RAL 9006 (v tejto farebnosti budú aj madlá). Na väčšine bytových domov vidíme štandardné biele parapety, v tomto prípade bola farebnosť dôležitá pre integráciu do bielo – šedej farebnosti fasády.

Predsadené sušiaky

   

Jednotné predsadené sušiaky na vešanie prádla zvyšujú komfort vlastníkov. Zároveň je väčší predpoklad, že obyvatelia domu nebudú sušiť prádlo v interiéri a nebudú nežiadúcim spôsobom zvyšovať vlhkosť v byte. Pekné a funkčné zároveň.

 Vstupné priestory

   

Zatiaľ nedokončené vstupné priestory bytového domu – umiestenie zvončekového panelu s osvetlením na predsadenú plochu a plastické zvýraznenie vstupu rímsami. Maličkosti, ktoré potešia.

Inšpirácia a povzbudenie na záver

Uvedená realizácia je výsledkom šťastnej konštelácie architekta, zhotoviteľa stavby a materiálov, ktoré vytvorili jedinečný objekt. Samozrejme, tieto východiská nemôžeme očakávať pri obnove každého domu, ale je svetlým príkladom, že veci sa dajú robiť aj lepšie. Nie v každom vchode býva architekt, nie každá firma je prístupná na zmenu zaužívaných postupov. Veľké rezervy sú v odbornej úrovni zástupcov vlastníkov, a tu platí, že odborne zdatný partner vie odkomunikovať požiadavky a predstavy vlastníkov zrozumiteľnejším spôsobom. Takisto je to výhodná východisková pozícia pri delegovaní námietok a pripomienok aj počas realizácie obnovy. Kiežby takýchto vydarených príkladov bolo viac!

Objekt: Bytový dom na Okružnej 112 v Čadci

Správa objektu: Okresné stavebné bytové družstvo Čadca

Projektant: Ing. Zuzana Šimúnová

Stavebný dozor: Ing. Vladislav Hažík, a.a.

Dodávateľská firma: STAVOB.SK, s.r.o.

Použité materiály na fasáde: Baumit open, Baumit NanoporTop

Autorka článku:

Ing. Monika Štefancová

Baumit, spol. s r.o.

Žiškova 9, 811 03 Bratislava